33 lượt xem

Khoá Học: Xây Dựng Văn Hoá Doanh NghiệpTổng Quan Khoá Học 

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Văn hóa doanh nghiệp là một “đạo kinh doanh” riêng của doanh nghiệp. Mọi người trong doanh nghiệp sẽ sống và làm việc hết mình vì “đạo doanh nghiệp” của  mình. Tôi làm việc sống còn vì doanh nghiệp như tôi đang “tôn sùng” chân lý của mình.

Mỗi doanh nghiệp có một lịch sử hình thành và phát triển riêng cần có một nền văn hóa riêng biệt để tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

Văn hóa của doanh nghiệp là linh hồn, là tinh thần của doanh nghiệp đó, văn hóa doanh nghiệp được xem như “đạo kinh doanh” của doanh nghiệp.

Mỗi thành viên trong doanh nghiệp làm việc trong doanh nghiệp với tinh thần “sùng đạo” của doanh nghiệp mình.

Mục Tiêu Đào Tạo 

- Thống nhất tư tưởng và văn hóa doanh nghiệp trong công ty.

- Thống nhất văn hóa giao tiếp và văn hóa phục vụ khách hàng.

- Tạo ra sự hài lòng trong công việc và đoàn kết nội bộ cao.

- Thống nhất văn hóa, phong cách kinh doanh và phục vụ khách hàng.

- Tạo ra mô trường làm việc hợp tác cao.

- Tạo niềm tin và lòng trung thành, tận tụy của nhân viên.

Đối Tượng Tham Dự 

- Các giám đốc doanh nghiệp

- Các trưởng phòng hoặc giám đốc nhân sự

- Các trưởng phòng ban

- Toàn thể nhân viên

Nội Dung Khoá Học

Phần 1: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp 

- Văn hóa là gì?

- Các nền văn hóa khác nhau trong doanh nghiệp: Quan liêu, trưởng giả, đánh trống bỏ dùi, tài tử, người máy, gia đình, chuyên nghiệp.

- Văn hóa doanh nghiệp là gì?

- Văn hóa doanh nghiệp có ý nghĩa và ích lợi gì đối với doanh nghiệp?

Phần 2: Những hình tượng biểu trưng về văn hóa doanh nghiệp 

- Hoài bão và sứ mệnh của doanh nghiệp

- Triết lý kinh doanh của doanh nghiệp (giá trị cốt lõi)

- Logo và khẩu hiệu (slogan) của doanh nghiệp

- Màu sắc và hình ảnh nhận diện của doanh nghiệp

- Những sự kiện truyền thống của doanh nghiệp

Phần 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

- Những yếu tố nào tạo nên văn hóa riêng của doanh nghiệp?

- Chọn lựa văn hóa đặc trưng cho doanh nghiệp

- Ai có trách nhiệm tạo ra văn hóa của doanh nghiệp?

- Ai có trách nhiệm duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Văn hóa giao tiếp và phục vụ khách hàng nội bộ

- Văn hóa giao tiếp và phục vụ khách hàng bên ngoài

- Thái độ giao tiếp và hành vi giao tiếp chuẩn mực của mọi người trong doanh nghiệp

- Xây dựng phong cách lãnh đạo đặc trưng của cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp 

Đang tải bình luận,....