25 lượt xem

Khoá Học: Người Huấn Luyện Chuyên Nghiệp


 

Tổng Quan Khoá Học

Nhu cầu nghề trainer:
 Nhu cầu huấn luyện tại các công ty đang phát triển mạnh. Các cấp quản lý tại các phòng ban muốn tự mình huấn luyện kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho nhân viên của phòng ban mình phụ trách, nhưng không phải ai cũng có nghề trainer để tổ chức khóa huấn luyện thành công và đạt hiệu quả như mong muốn. Các trainer, sales trainer muốn trở thành những chuyên gia huấn luyện có đẳng cấp. Các công ty nguồn nhân lực đang ráo riết săn lùng những trainer có nghề cung cấp cho các doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo kỹ năng, nhưng tìm đâu ra?

Học như thế nào là hiệu hiệu quả? Chúng tôi áp dụng công nghệ huấn luyện 3R và phương pháp PESOS vào chương trình huấn luyện này. Người tham gia sẽ thực hành 80% thời gian của khóa học.

Cam kết: Người tham gia sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu như cẩm nang Kỹ năng huấn luyện, cẩm nang trò chơi ứng dụng, bài tập tình huống, qui trình, thủ tục đào tạo. Sau khi tham gia chương trình này, các chuyên gia hướng dẫn chương trình của KAS giúp người học thực hiện thiết kế và tổ chức thành công một khóa huấn luyện tại công ty của bạn. Kết quả sẽ dựa vào phiếu đánh giá của người học chương trình đó và đánh giá của người hướng dẫn chương trình, tất cả được đánh giá trên 80% kết quả huấn luyện tốt bạn sẽ được cấp chứng nhận trainer chuyên nghiệp (Professional Trainer).

Mục Tiêu Đào Tạo
Một trainer chuyên nghiệp có khả năng thiết kế và ứng dụng đa dạng các phương pháp huấn luyện trong chương trình và phù hợp với từng đối tượng tham gia.
- Mục tiêu của người huấn luyện là nhằm đem đến cho người tham gia sự thoải mái, hấp dẫn người học, người học dễ tiếp thu, dễ nhớ, vui, không buồn ngủ, thực tế và ứng dụng được các kỹ năng và kiến thức cần thiết ngay vào công việc.

Đối Tượng Tham Dự
Các trainer muốn đa dạng phương pháp huấn luyện
- Các sales trainer
- Các quản lý bán hàng
- Các cấp quản lý và giám sát trong công ty
- Thành phần tham dự như Giám sát, Tổ trưởng, Trưởng, Phó phòng

 

Nội Dung Chương Trình

Phần 1: Tiêu chuẩn của một trainer chuyên nghiệp

Tiêu chuẩn để trở thành một trainer chuyên nghiệp là gì?
- Các yêu cầu cần thiết đối với nghề trainer
- Các kỹ năng và kiến thức để trở thành một trainer chuyên nghiệp

Phần 2: Tổng quan về huấn luyện
- Phân biệt sự khác nhau giữa đào tạo, huấn luyện và dẫn dắt.
- Hiểu đúng về nghề huấn luyện
- Những nguyên tắc huấn luyện cho người lớn đi học

 

Phần 3: Qui trình huấn luyện

Bài 1: Phân tích nhu cầu huấn luyện
- Phân tích cơ hội huấn luyện (TNA)
- Lập kế hoạch huấn luyện

 

Bài 2: Thiết kế mục tiêu và nội dung dàn ý (outline)
- Thiết kế mục tiêu huấn luyện
- Thiết kế nội dung khóa huấn luyện (outlines) theo 5 bước
- Thiết kế lịch trình quản lý thời gian khóa huấn luyện

Bài 3: Thiết kế tài liệu huấn luyện 
- Thiết kế tài liệu bằng slides powerpoint và wording
- Thiết kế tài liệu cho người học và cho người giảng riêng biệt
- Kỹ thuật viết trainer note

 

Bài 4: Chuẩn bị trước khi huấn luyện
- Chuẩn bị những thông tin cần thiết cho chương trình huấn luyện
- Chuẩn bị các công cụ cần thiết để hỗ trợ huấn luyện
- Chuẩn bị phòng học và sơ đồ lớp học thích hợp

 

Bài 5: Các phương pháp huấn luyện
- Thiết kế các phương pháp huấn luyện hiệu quả
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp bài tập tình huống
- Phương pháp thực hành kỹ năng
- Phương pháp thiết kế trò chơi ứng dụng
- Phương pháp kể chuyện gây ảnh hưởng
- Thực hành thiết kế các mẫu bài tập, trò chơi ứng dụng
- Phương pháp huấn luyện dẫn dắt trên công việc.
- Áp dụng công nghệ huấn luyện 3R
- Áp dụng mô hình PESOS
- Đánh giá và so sánh kết quả huấn luyện và mục tiêu công việc.
- Thực hành phương pháp huấn luyện thực địa (coaching) trên công việc (on the job training)
- Thực hành các phương pháp huấn luyện tại lớp

 

Bài 6: Đánh giá kết quả đào tạo
- Qui trình đánh giá kết quả sau khi đào tạo
- Phương pháp đánh giá

Đang tải bình luận,....