36 lượt xem

Khoá Học: Leadership 360 độKhoá Học: Leadership 360 độ

Tổng Quan Khoá Học 

Không phải ai sinh ra cũng là nhà lãnh đạo, vốn dĩ lãnh đạo con người là không hề dễ dàng, mỗi nhân viên là một tính cách, cá tính và nhận thức khác nhau, năng lực khác nhau. Làm sao để lãnh đạo họ tự nguyện hành động làm theo ý chí, mục tiêu mà mình mong muốn? Lãnh đạo vừa là nghệ thuật vừa là khoa học.

Một người có chức vụ, vị trì gọi là nhà lãnh đạo, nhưng chưa chắc đã có nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng, tạo nguồn cảm hứng cho mỗi con người khác nhau trong đội ngũ để dẫn dắt họ làm theo những gì mình hoạch định.

Vậy làm thể nào để một người bình thường vẫn có thễ lãnh đạo được người khác từ chính trong gia đình của mình đến công ty và ngoài tổ chức xã hội? Khả năng lãnh đạo học được, rèn luyện được. Khóa học lãnh đạo 360 độ giúp bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc thời đại công nghệ 4.0

Mục Tiêu Đào Tạo 
- Khóa học giúp bạn nhận rõ các phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến công việc như thế nào.
- Phương pháp sử dụng quyền lực hiệu quả.
- Tìm ra các điểm mạnh bản thân để tạo ra sức ảnh hưởng.
- Áp dụng các phong cách lãnh đạo thích hợp.
- Lãnh đạo đội ngũ làm việc hiệu quả

Đối Tượng Tham Gia
Các cấp lãnh đạo công ty.
- Thành phần tham dự như Giám sát, Tổ trưởng, Trưởng, Phó phòng.

Nội Dung Chương Trình
Phần 1: Khái niệm Quản  lý và lãnh đạo
Khái niệm lãnh đạo và quản lý.
- Khái niệm về lãnh đạo.

Phần 2: Chân dung một nhà lãnh đạo giỏi
Một lãnh đạo hiệu quả, ông là ai?
- Lý do khiến một người lãnh đạo là lãnh đạo thất bại.


Phần 3: Khả năng tạo ảnh hưởng
Dấu hiệu nhận biết bạn có khả năng tạo ảnh hưởng.
- Quyền lực chức vụ.
- Quyền lực cá nhân.

Phần 4: Lãnh đạo tình huống
Chuyên quyền.
- Dân chủ.
- Huấn luyện.
- Ủy thác.

Phần 5: Các kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng truyền thông giao tiếp hiệu quả.
- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nội bộ.
- Kỹ năng ra quyết định.
- Kỹ năng giao việc và ủy thác quyền hạn.

Đang tải bình luận,....